Co kryje pojęcie – inżynieria medyczna?

Inżynieria Medyczna (IM) (biomedical engineer., clinical engineer), odnosi się do inżynierów i techników którzy w środowisku klinicznym współuczestniczą w całokształcie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości ochrony zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia. Prekursorami inżynierii medycznej byli: w XVI wieku: – G. Galileusz zajmujący się pomiarami szybkości bicia serca w XVII wieku: – R. Descartes badaniem oka, – G. Borelli – badaniem mechanizmu oddychania. w XVIII wieku: – L. Euler – analizą pulsacji krwi w tętnicach, – T. Young – teorią głosu i wzroku, w XIX wieku: – Helmotholtz – teorią słuchu i widzenia barw.

Rola Inżynierii Medycznej w Technologii Ochrony Zdrowia

  • Inżynieria Medyczna zdobyła sobie prawo obywatelstwa w ogólnym systemie Technologii Ochrony Zdrowia (TOZ). Pojęcie Technologii Ochrony Zdrowia odnosi się do określonych procedur medycznych, systemów organizacyjnych, administracyjnych i systemów wspierających, służących realizacji celu, jakim jest ochrona zdrowia.
  • Finalnym celem TOZ jest dążenie do tworzenia określonej jakości życia za pomocą optymalnych ekonomicznie w danych uwarunkowaniach społecznych i socjalnych – procedur postępowania.
  • Zachodzą powiązania i sprzężenia pomiędzy poszczególnymi programami. Ocena może dotyczyć szeregu możliwych następstw medycznych, prawnych, etycznych, ekonomicznych.

Główne kierunki wzrostu roli Inżynierii Medycznej w Technologii Ochrony Zdrowia:

  • określanie, czy i do kiedy przedłużać technologie ochrony życia, zmniejszając śmiertelność i podnosząc jakość życia,
  • określanie, czy i do kiedy przedłużać technologie ochrony zdrowia celem osiągania pożądanych wyników w sposób efektywny kosztowo i wpływać na narodowe priorytety w ochronie zdrowia,
  • zwiększanie efektywności profesjonalnych szkoleń dotyczących rozwoju, zmian i innowacji technologii,
  • zwiększać interdyscyplinarność i wpływać na wzajemne przenikanie osiągnięć technicznych w celu rozwoju, przekształcania i optymalnego stosowania technologii.