TIM Gorlice

O nas

Towarzystwo Inżynierii Medycznej (TIM)

Towarzystwo Inżynierii Medycznej (TIM) zostało założone w roku 2013 przez Zarząd
Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP), jako niezależna organizacja
zajmująca się tematyką utrzymania i bezpieczeństwa szpitali oraz sprzętu
medycznego.

Towarzystwo Inżynierii Medycznej z siedzibą w Gorlicach skupia wysokiej klasy
specjalistów w dziedzinie medycyny oraz inżynierii wielu specjalności
odpowiadających za efektywne użytkowanie, utrzymanie i rozwój nowoczesnego
szpitala.

Interdyscyplinarny skład członków organizacji umożliwia szerokie spojrzenie na
osiągnięcia nauki i techniki, które związane są z medycyną, jak również na
obowiązujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej standardy infrastruktury
ochrony zdrowia.

Nowoczesna inżynieria medyczna wykorzystuje dorobek światowej nauki do
tworzenia wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. Zdolność personelu
medycznego do obsługi takich urządzeń oraz pełnego wykorzystania
zaawansowanych możliwości jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia
optymalnego efektu diagnostycznego i terapeutycznego.

Główne cele towarzystwa to promocja osiągnięć współczesnej inżynierii medycznej,
podnoszenie kwalifikacji technicznych personelu oraz szerzenie wiedzy o
zagadnieniach technicznych związanych z utrzymaniem infrastruktury szpitalnej.
Nasze cele realizujemy poprzez systematyczne prowadzanie szkoleń personelu, a
także wymianę doświadczeń z jednostkami zajmującymi się podobną tematyką w
kraju i za granicą. Wymiana informacji odbywa się to dzięki udziałowi w
międzynarodowych targach medycznych, organizacji konferencji naukowo-
technicznych oraz wyjazdów technicznych.

Zaawansowany sprzęt medyczny i infrastruktura szpitalna wymagają stałych
przeglądów, serwisowania i modernizacji zgodnych ze współczesnymi standardami
obowiązującymi w ochronie zdrowia. Generuje to dodatkowe koszty utrzymania,
które muszą być optymalizowane i utrzymywane na akceptowalnym poziomie.

Deklaracja powołująca Towarzystwo Inżynierii Medycznej