Towarzystwo Inżynierii Medycznej (TIM) zostało założone w roku 2013 przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP), jako niezależna organizacja zajmująca się tematyką utrzymania i bezpieczeństwa szpitali oraz sprzętu medycznego.

Towarzystwo Inżynierii Medycznej z siedzibą w Gorlicach skupia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie medycyny oraz inżynierii wielu specjalności odpowiadających za efektywne użytkowanie, utrzymanie i rozwój nowoczesnego szpitala.

Interdyscyplinarny skład członków organizacji umożliwia szerokie spojrzenie na osiągnięcia nauki i techniki, które związane są z medycyną, jak również na obowiązujące w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej standardy infrastruktury ochrony zdrowia.

Nowoczesna inżynieria medyczna wykorzystuje dorobek światowej nauki do tworzenia wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. Zdolność personelu medycznego do obsługi takich urządzeń oraz pełnego wykorzystania zaawansowanych możliwości jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia optymalnego efektu diagnostycznego i terapeutycznego.