Józef Biernat
Prezes TIM

Delegat na XXXIV Walny Zjazd Delegatów SIMP

Czytaj więcej

Marian Świerz
V-ce Prezes

Zastępca Delegata na XXXIV Walny Zjazd Delegatów SIMP