Krzysztof Zagórski
Przewodniczący

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej

Roman Karp
Z-ca Przewodniczącego

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Wioletta Kosińska
Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej