TIM Gorlice

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Zagórski
Przewodniczący

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej

Roman Karp
Z-ca Przewodniczącego

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Renata Białobok-Duda
Sekretarz

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej

Ewa Krzysztoń
Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej

Franciszek Rachel
Członek Komisji