Barbara Wojnar
Przewodnicząca

Sąd Koleżeński Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej

Piotr Sikora
Z-ca Przewodniczącego

Sąd Koleżeński Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Adrian Nowak
Sekretarz

Sąd Koleżeński Towarzystwa Inżynierii Medycznej

Czytaj więcej