KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA INŻYNIERI MEDYCZNEJ SIMP z siedzibą w Gorlicach Kadencja 2018 – 2022

Aktualny skład Rady Przejrzystości (2018-03-08) Dr n. med. Anna Cieślik o Anna Gręziak o Barbara Jaworska-Łuczak o Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska o Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk o Konrad Maruszczyk o Prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości, o Prof. dr hab. n. med. Rafał …

Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2-6.X.2016

W dniach 4 – 6 października w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. Najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne zaprezentowało 90 wystawców z 10 krajów świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii oraz związane z tym pozyskiwanie funduszy …

Co kryje pojęcie – inżynieria medyczna?

Inżynieria Medyczna (IM) (biomedical engineer., clinical engineer), odnosi się do inżynierów i techników którzy w środowisku klinicznym współuczestniczą w całokształcie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości ochrony zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk technicznych w zastosowaniu do potrzeb jakie istnieją w służbie zdrowia. Inżynieria Medyczna korzysta z osiągnięć nauk …