Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2-6.X.2016

W dniach 4 – 6 października w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. Najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne zaprezentowało 90 wystawców z 10 krajów świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii oraz związane z tym pozyskiwanie funduszy na ich realizację.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE, Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events, Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat. 1 Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. 2-6.X. 2016 W dniach 4 – 6 października w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. Najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne zaprezentowało 90 wystawców z 10 krajów świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii oraz związane z tym pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat.

Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat. 1 Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. 2-6.X. 2016 W dniach 4 – 6 października w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. Najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne zaprezentowało 90 wystawców z 10 krajów świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii oraz związane z tym pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat. 1 Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. 2-6.X. 2016 W dniach 4 – 6 października w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. Najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne zaprezentowało 90 wystawców z 10 krajów świata. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii oraz związane z tym pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Marian Świerz – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Anna Fałat – Dyrektor Targów WIHE Edward Strachan – Dyrektor Lent Trade Events Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska 2 Podczas otwarcia mgr inż. Marian Świerz – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej określił rolę Targów WIHE jako miejsce spotkań przedstawicieli czterech grup: producentów, użytkowników, prawników i kadry naukowej. Takie spotkania są okazją do prowadzenia merytorycznych dyskusji, które mogą zaowocować zmianami w prawie. Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów sięgających kilku miliardów złotych. Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty w szpitalach generuje serwisowanie aparatury medycznej wyłącznie przez autoryzowane firmy. Środowisko medyczne chce przejęcia części serwisu przez fachowców i inżynierów ze szpitali oraz uczelni. Największe wyzwania dotyczą infrastruktury technicznej szpitali. To poważny problem wpływający na wyniki finansowe szpitali, a równocześnie, w sposób bezpośredni, na bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor Marian Świerz. Większość szpitali dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Obecnie placówki ochrony zdrowia mają obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta, co teoretycznie pozytywnie wpłynie na stan infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia i zagwarantuje lepszą ochronę pacjentów i samego personelu. W praktyce wiąże się to jednak dla szpitali z dużymi wydatkami. Zmiany, które proponujemy jako Towarzystwo Inżynierii Medycznej, mają na celu przejęcie części serwisu przez same szpitale, przez osoby przygotowane na wyższych uczelniach, technologów, inżynierów, specjalistów w danej grupie, którzy będą mogli serwisować tę aparaturę, jeśli będą mieć takie uprawnienia. Konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie, bo niejednokrotnie mamy do czynienia z monopolem firm i wówczas koszty niebotycznie szybują w górę – ocenia dyrektor Świerz. Zapotrzebowanie na wyroby medyczne jest coraz większe, przede wszystkim ze względu na konieczność jego wymiany z powodu zużycia, postępu technologicznego i technicznego oraz konkurencyjności rynku usług. W 2018 roku rynek może osiągnąć wartość ok. 3 mld dol. Koszty serwisowania aparatury medycznej w polskich szpitalach szacuje się na kilka miliardów złotych. W naszym szpitalu działalność badawcza związana jest z szerokim zagadnieniem leczenia pacjentów. Staramy się przyciągnąć uczelnie i producentów tak, aby m.in. szpital stał się poletkiem doświadczalnym, gdzie nowe aparaty, nowe technologie medyczne będą wdrażane, oceniane i w ten sposób weryfikowane – tłumaczy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach. Pod względem wyposażenia placówkom medycznym Polsce daleko jest do europejskiej i światowej czołówki. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, to pod względem nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i terapeutycznej, mamy sporo do nadrobienia. Platformą spotkań są targi 3 medyczne, jak np. Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE, które dają możliwość nawiązania kontaktów z producentami i uczelniami. To nawiązanie współpracy z producentami dobrego sprzętu po rozsądniej cenie, ale również uczelniami, aby móc rozpocząć współpracę mającą na celu wdrażanie niektórych technologii medycznych. Szpitale dbają nie tylko o infrastrukturę, również o rozwój świadczonych usług. W przyszłym roku, wedle zapowiedzi resortu zdrowia, ma zmienić się system kontraktowania świadczeń szpitalnych, zapowiadana jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W polskiej służbie zdrowia nie ma raczej problemu z dostępem do specjalistów w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Zdecydowana większość szpitali świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponując nowoczesną aparaturą laboratoryjną i aparatami medycznymi. Natomiast istotnym problemem jest poziom finansowania. W każdym szpitalu jest część oddziałów dochodowa, choć ich liczba maleje i znaczna część oddziałów, które są pod kreską, zwłaszcza oddziały zabiegowe. Szacuje się, że poziom zadłużenia polskich szpitali na koniec 2015 roku osiągnął 14 mld zł. Dane PwC wskazują, że sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, a bez kolejnej ingerencji ze strony państwa, sektor publiczny może osiągnąć poziom zadłużenia, który spowoduje, że jego obsługa bieżąca nie będzie już możliwa. Koszty dla szpitali generują też planowane nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z jednej strony są wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, oczekiwania pacjentów, podejście, że wszystko im się należy, a z drugiej strony poziom finansowania pozostaje właściwie niezmienny od kilku lat. Rosnące wymagania NFZ i malejąca wycena to główny problem w finansowaniu służby zdrowia – przekonuje Marian Świerz.Wydatki Polski na ochronę zdrowia nie przekraczają 4,4 proc. PKB. Średnia europejska to ok. 7 proc., a WHO ocenia, że dla krajów naszego regionu optymalnym poziomem jest 6 proc. PKB. Brakuje nam także do światowych gigantów (USA – 18 proc. PKB, Niemcy – 11,3 proc., Japonia – ponad 10 proc.). http://biznes.newseria.pl/_ftp/_appliction/663088094_swierz_szpitale.mp4Przedstawiciele gorlickiego TIM-u na konferencji w Warszawie. Od lewej: Piotr Sikora, Robert Czech, Barbara Wojnar, Robert Kusek, Teresa Stępień, Paulina Zawisza, Zbigniew Mierzwiński, Marian Świerz, Tomasz Płatek, Józef Biernat.4 Plakat informujący o konferencji.W ramach Targów WIHE odbyła się konferencja pt.: „Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inżynierii Medycznej w Gorlicach. Otwarcia dokonał Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz, wspólnie z Prezesem Towarzystwa Inżynierii Medycznej, a zarazem Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr inż. Józef Biernat. Konferencję przygotowaną przez gorlicki TIM prowadzili: mgr Teresa Stępień kierownik Bloku Operacyjnego oraz inż. Robert Czech sekretarz TIM. Prezes TIM witając wszystkich przybyłych na konferencję podkreślił konieczność rozpoczęcia prac nad uregulowaniami prawnymi uściślającymi relacje producentów i serwisów aparatury i sprzętu medycznego. Otwarcie konferencji w Warszawie. Od lewej: Marian Świerz, Józef Biernat.